Výstava ovocia a zeleniny

V septembri sme si s deťmi v ŠKD urobili výstavku ovocia a zeleniny. Detičky priniesli rôzne ovocie, zeleninu a s p. vychovávateľkami ho

Svetový deň mlieka (29.9.2021)

V ŠKD sme si pripomenuli svetový deň mlieka, kde sme sa s deťmi rozprávali o jeho význame pre organizmus, aké

Mesiac úcty k starším

Ako každý rok, i tento sme si pripomenuli mesiac úcty k starším, ktorý je v októbri. Porozprávali sme sa o starých

Medzinárodná súťaž Junior náboj

Dňa 19.11.2021 sa uskutočnilo medzinárodné kolo súťaže Junior náboj. Je to súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého

Olympiáda v anglickom jazyku

V mesiaci november sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 1A sa na prvom

Tekvičkové slávnosti

Akcia bola v skutku vydarená, spolu so žiakmi sme si pripomenuli dôležitosť spomienky na našich zosnulých, porozprávali

Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu je už tradičná aktivita a celoeurópska kampaň, ktorej sme sa ako trieda, ktorá miluje

Mesiac dobrovoľníctva

V rámci Mesiacu dobrovoľníctva sa Žiacka školská rada na našej škole v spolupráci s pani učiteľkou Mgr. Michaelou Kašičkovou spolupodieľala

Halloween

Halloween celým názvom „All Hallow´s Eve“ je keltský sviatok, ktorý sa oslavuje každý rok 31. októbra. Je

Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu tento rok oslavoval svoj siedmy ročník. Nápad Európskej komisie podporiť ľudí k aktívnemu pohybu prostredníctvom

Medzinárodný deň zvierat

Dňa 4.10. sa uskutočnil Medzinárodný deň zvierat a žiaci 2.B triedy zvieratká milujú. Spolu s Kiarkinou mamičkou,

Svetový deň mlieka

Žiaci 2.B triedy si 29.9. pripomenuli Svetový deň mlieka. Povedali sme si o význame mlieka a mliečnych

Svetový deň prvej pomoci

10.9.2021 sme sa zúčastnili akcie uskutočnenej k Svetovému dňu prvej pomoci. Členovia Slovenského Červeného kríža realizovali ukážky prvej

Zdravé telo – zdravá Zem

1.10.2021 sa žiaci našej triedy zúčastnili v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi zaujímavého workshopu s lektorom Jarom Džarom Francom, ktorý patrí

Deň kroja

„Nezabúdajte na kultúru a tradície svojich predkov, lebo to, čo oni odovzdali Vám, môžete Vy odovzdať druhým“

Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu sa koná každoročne od 23.9. – 30.9. Jeho cieľom je nabádať ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu

Deň kroja v 2.C

Deň kroja je výnimočný deň venovaný oslavám slovenských tradícií a obyčajov. Aj v našej triede sme jeden

Múzeum praveku

Krásne jesenné počasie využili žiaci 3.A a navštívili Prepoštskú jaskyňu v Bojniciach.

Múzeum Jána Procnera

Žiaci druhej, tretej a štvrtej triedy Aprogen 14.9. na exkurzii v Handlovej spoznali zaujímavého človeka. Z bývalého baníka sa

Modely Leonarda da Vinci

Zaujímavé modely strojov tohto vedca si nielen prezreli, ale niektoré aj vyskúšali, žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka

Letná škola

Hoci august bol ešte prázdninovým mesiacom a mnohí si ešte užívali prázdniny, 42 žiakov programu Aprogen si ho

Deň Zeme v 2.C

Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Preto sme si aj my pripomenuli, že

Veselé kamene

Hra Veselé kamene sa v posledných rokoch šíri po celom svete a prišla aj na Slovensko. Keďže sa nám

Deň Zeme

Deň Zeme je dňom, kedy by sme sa všetci mali zamyslieť, či vieme nejako pomôcť urobiť svet

Jar v záhrade

Jar nám už ukazuje svoju voňavú tvár, a tak sa aj žiaci zo 4.A rozhodli priložiť ruku k dielu

Pytagoriáda

V utorok, 14. apríla sa žiaci 3. a 4. ročníka zapojili do okresného kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Súťaže sa

Les ukrytý v knihe

Žiaci 4.A sa zapojili do online projektu Les ukrytý v knihe, ktorý je zameraný na zvýšenie čitateľskej a

Malá výherkyňa

Naša malá výherkyňa! Počas tohto školského roka sa celá trieda zapájame do rôznych súťaží. A jednou z nich bola

Červík Ervín

A už sa o nás píše! Veru tak! Už sa o nás píše aj na stránke Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka.

Deň narcisov

V dnešnej dobe je problémom číslo jedna pandémia Corony. Musíme si však uvedomiť, že aj napriek tomu existujú

Veľkonočné učenie

V stredu (31.3. 2021) pred veľkonočnými sviatkami sme si v triede 4.B priblížili veľkonočné zvyky a tradície.