Gymnastický štvorboj

Naši žiaci 3. a 4. ročníka sa aj tento školský rok zúčastnili súťaže v gymnastickom štvorboji. Dievčatá a aj chlapci obsadili krásne 3.miesto v okresnom kole.