Múzeum holokaustu – Sereď

Ako sa to hovorí ? Radšej raz vidieť, ako stokrát počuť ?

Veru tak, a preto žiaci deviateho ročníka navštívili 25.4.2023 Múzeum holokaustu v Seredi.

Je to unikátne múzeu, ktoré zachytáva život židovského obyvateľstva počas druhej svetovej vojny na našom území.

V Seredi bol jeden z troch pracovných táborov (Ilava, Nováky) na Slovensku, kam boli odvážaní Židia z celého územia a následne potom deportovaní do koncentračných táborov, predovšetkým v Poľsku.

Prehliadka bola sprevádzaná silnými emóciami, nedá sa ani opísať, čo všetko sme videli a počuli. No je dôležité tieto čierne momenty našej histórie sprítomňovať mládeži, aby sa na ne nezabudlo a nebodaj sa niekedy nezopakovali.

Dovolím si tvrdiť, že by v dnešnej dobe prehliadku mal absolvovať každý mladý človek.

Lenka Krajčíková