Olympizmus

Dňa 16.5. sa uskutočnila výtvarná súťaž Olympizmus očami detí. Súťaž bola pre nás úspešná. Mladí umelci dosiahli ocenenia: Natália Bezúchová 3. miesto v prvej kategórii, Paulína Dobišová 2. miesto a Nicol Morkes 1. miesto v druhej kategórii. Srdečne gratulujeme!!!

Mgr. Žofia Gregová