Výstava AMA

V marci sa žiaci 5.B a 5.C zúčastnili výstavy AMA v priestoroch Galérie Regionart pri RKC v Prievidzi. Výstava obsahovala najlepšie práce 36 neprofesionálnych výtvarníkov okresu Prievidza. Súťažiaci autori boli rozdelení do troch súťažných kategórií podľa veku a podľa spôsobu tvorby diela – maľba, kresba a grafika, priestorová tvorba, insitná tvorba, digitálna tvorba a experiment. Súčasťou diel bola príroda, les, slnko aj polárna žiara. Pri niektorých dielach bol QR kód, ktorý odkazoval na hudbu, ktorá ešte viac umocnila vyžarovanie diela.

Obrázok 1 z 7