MDD

V rámci Medzinárodného dňa detí sa konalo u nás vystúpenie detí tanečného štúdia Pasion.Dance Prievidza. Predstavili nám vystúpenie „Evolúcia tanca“ pod vedením trénerky Emílie Wohlandovej.

Ďakujeme za krásne vystúpenie.

Touto cestou vyjadrujeme vďaku aj rodičovskému združeniu za finančnú pomoc, vďaka ktorej si žiaci mohli vystúpenie užiť a samozrejme za balíčky pre žiakov, ktoré k ich sviatku dostali. Zároveň ďakujeme aj vedúcej školskej jedálne za sprostredkovanie sponzorských darčekov pre žiakov.

Mgr. Drozdová.