Deň otvorených dverí

Aktivita Túlanie mestom

Deti sa pomocou hier učili orientovať v meste, naučili sa určovať svetové strany a spoznávali dopravné značky, ktorými sa riadili pri potulkách mestom Prievidza. Cestou plnili úlohy, skladali puzzle, hrali pexeso a hľadali obrázky, na ktorých boli významné budovy mesta Prievidza. Koľko našli na obrázkoch kostolov, toľko urobili drepov, budovy pomenovali a povedali, kde sa nachádzajú. Odmenou im bola pečiatka a pochvala.