Slamená streda

Predvianočný čas je už tradične v Hornonitrianskom múzeu venovaný tvorivým dielňam.
My sme využili stredu, ktorá bola venovaná slame.
Úvodné slovo mala ľudová umelkyňa, ktorá nám porozprávala, akým spôsobom sa slama pripravuje, aby sa z nej mohli robiť ozdoby  a pohľadnice.
Nuž a práve tie si siedmaci mohli vyskúšať. Atmosféra bola krásna, pokojná, tvorivá a naozaj už vianočná.  O tom svedčia aj fotografie.

Lenka Krajčíková

IMG_20231213_104429868

Obrázok 1 z 7