Viem, čo zjem

Aj tento školský rok 2023/2024 sme sa zapojili do Projektu Viem, čo zjem, ktorý je súčasťou projektu Nestlé Healthy Kids Global Programme spoločnosti Nestlé. Odborným garantom Projektu je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Zámerom Projektu je osveta a popularizácia zdravej výživy u detí v cieľovej skupine 8 – 11 rokov, zdôraznenie rovnováhy medzi zdravou výživou a životným štýlom a zvýšiť povedomie o výžive a zdraví. Do projektu sú prihlásené všetky triedy 5. ročníka a jedna tretiacka trieda. Žiaci absolvovali prednášku s pracovníčkou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na tému Ovocie a zelenina. Na hodine Fenoménov sveta s 5.BC sme pokračovali v zaujímavej téme. Prebrali sme, ktoré ovocné stromy, kríky a byliny poznajú a pestujú. Taktiež sme spomenuli lesné maliny, černice, brusnice, čučoriedky, jahody a zásady ich zberu, ktorý nenaruší lesný ekosystém.