Medzinárodný deň lesov 3

Žiaci 8.BC skupina Fenomény sveta v súvislosti s lesmi, diskutovali o lesnatosti Slovenska, stave našich lesov, čo je monokultúra, aký je to holorubný a výberkový spôsob ťažby dreva. Zahrali sme si hru 5 proti 5. Žiaci rozmýšľali nad dôsledkami pestovania monokultúr a nad dôsledkami holorubného spôsobu obhospodárenia lesov a následne sa vytvoril podnetný priestor na diskusiu. Na záver hodiny sme stihli aktivitu Pravda alebo lož o lesoch.