Medzinárodný deň lesov 2

Tému hodín Fenomény sveta Jazyky vo svete sme prepojili s Medzinárodným dňom lesov. Cieľom hodín bolo preložiť lesné pojmy ako napr. vlk, jeleň, hríb, líška, strom, medveď, zajac,  ktoré si žiaci vybrali do rôznych jazykov sveta. Nezabudnúť napísať výslovnosť v danom jazyku a upriamiť pozornosť na rôznorodosť a príbuznosť jazykov.

Obrázok 1 z 4