Máj, máj, máj, zelený

30. apríla bývalo zvykom postaviť dievčatám máj. V našej škole sme ho podľa tejto tradície postavili nielen im, ale všetkým pre radosť. Urobili tak deti a pani učiteľky z 1. stupňa, ktoré si pri jeho stavaní zaspievali, povedali riekanky a trošku aj zatancovali. Spoznali sme tak niektoré májové piesne a pripomenuli sme túto ľudovú obyčaj.                                                            

Uč. A. Čavojská