Z pravekých morí horného Ponitria

V októbri sa deviataci zúčastnili zaujímavej výstavy s názvom Z pravekých morí horného Ponitria – Fosílie stavovcov i bezstavovcov z rôznych geologických období. Výstavou ich sprevádzal odborný výklad pani Ing. Kataríny Keratovej, ktorá je kurátorka geologických zbierok Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi.

Prezentované makrofosílie organizmov boli zachované v podobe schránok, jadier aj odtlačkov milimetrových rozmerov až po veľkosti niekoľko desiatok centimetrov – špirálovito stočené amonity, belemnity, dierkavce, ježovky, koraly, početné nálezy stavovcov v podobe šupín a kostrových zvyškov rýb, ale i žraločie zuby, ktoré sa našli v Chrenovci-Brusne, Veľkej Čausy či hlbinných baniach regiónu. Medzi významné náleziska patrí Valaská Belá, Gápel, Vyšehradné, Nitrianske Rudno, Nitrianske Pravno, Kľačno, Bojnické kúpele, Skačany, Veľká Čausa a Malá Čausa. Na záver, si žiaci získané vedomosti overili krátkym vedomostným kvízom.