Lesodotazník

Témou tohtoročného Ekoroku je Les. Žiaci 6.A, 5.BC  a skupina Fenomény sveta 7.B, 8.BC a 9. AB sa zúčastnili  „Lesodotazníka“. Prvá úloha bol čistý „brainstorming“ čo je podľa teba Les. Odpovede na prvú otázku boli zaujímavé napr. strom, medveď, víly, Macko Pu, dobrý vzduch, zvieratká, vodopády, hríby, materiál na strúhanie oštepov, miesto, kde môžem byť bez myšlienok a vypnúť hlavu, život, kľud, kyslík, pokoj, ticho, sloboda, relax, pekná vôňa, moje hobby, ekosystém, papier, jeleň, zajac, prechádzka, prechádzka na koni, žblnkanie potôčika, hmyz, byť sama v uvoľnenom  prostredí, opekačka, jedľa, zábava s kamarátmi, veľké prepojenie s prírodou, srnky, ihličnaté stromy, vtáky, skaly, vlky, líšky, dub, veveričky, sovy, hlina, kamene, medvedie brlohy, …

Druhá otázka bola – Ako často a koľko času tráviš v lese? Najviac odpovedí bolo, že v lese trávia čas 1 krát do týždňa alebo každý deň so psom, pár krát do mesiaca a našlo sa pár žiakov, ktorí do lesa nechodia, alebo 1-2 krát do roka. V priemere v lese trávia 2-4 hod.

Máš svoje obľúbené lesné miesto? – bola tretia otázka. Medzi žiacke obľúbené lesné miesta patria napr. Vysoké Tatry (Hrebienok), les za mojim domom, Lesopark Sever, les v okolí môjho bydliska, rieka Nitra, les – Čierne Nedožery-Brezany, talianske Alpy, Slovinsko, lesík vedľa futbalového ihriska, studnička v Cigli, Dubnica, les v okolí Temeša, lesné traily, Nízke Tatry, les za Handlovou, medzi Lazanmi a Malinovou, pod Rokošom, dažďové pralesy – džungle, Grič – Cigeľ, Vtáčnik, lúka, Amazonský dažďový prales, les vo Valašskej Belej, les pri obci, kde bývam, bunker v lesoparku, Malá Lehôtka skala, les v Pravenci, lom, Poruba, Kľak, lesná čistinka, kde vyviera voda – studnička, lúka pred lesom, Bojnice, v strede lesa miesto so zvaleným stromom, Hradec – skala, Kysuce, Donovaly, Spišská Nová Ves, …