Okresné kolo geografickej olympiády

Dňa 31.3.2023 sa v Centre voľného času v Prievidzi uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády. V kategórii G súťažilo spolu 41 žiakov 5. ročníka, z ktorých sa 12 žiakov stalo úspešnými riešiteľmi olympiády. Medzi nimi sa umiestnili aj naši žiaci Richard Fialka a Markus Bucko. Richard v súťaži obsadil 2. miesto a Markus 4. miesto.

Obom žiakom srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov.

Mgr. K. Oberfrancová