Výroba vtačích búdok

V mesiaci január, sme sa s našimi deťmi pustili do výroby vtáčích búdok. V zimnom období je to milý dôkaz toho, že nám nie je ľahostajný osud zvierat. Deti prejavili svoju tvorivosť a zručnosť. Hotové diela mohli deti samé prezentovať pred ostatnými. Vytvorili krásne búdky, ktoré spoločne povešali na školskom dvore.

Vychovávateľky ŠKD

2

Obrázok 1 z 5