DEŇ KROJA NA NAŠEJ ŠKOLE

Slovensko je veľmi bohaté na folklór, ľudové zvyky a tradície. Žiadna iná európska krajina nemá tak silné a rozmanité ľudové tradície ako slovenský folklór. Ľudové piesne, patria k najstarším ľudovým prejavom. Človek si spieval pri práci, v radosti i žiali. 

Slovenský deň kroja je ojedinelé podujatie zamerané na šírenie tradícií, prezentáciu slovenských ľudových krojov.

Cieľom Slovenského dňa kroja je poukázať na naše ľudové tradície, pestrú rôznorodosť zvyklostí našich miest a obcí, umenie a krásu krojov, priblížiť slovenské ľudové umenie mladej generácii, aby bola hrdá na svojich predkov a kultúrne dedičstvo, ktoré nám zanechali.  Dňa 13. septembra 2023 sme si aj my pripomenuli tento krásny deň. Žiaci, žiačky aj učitelia sa vyparádili do folklórnych farieb. Teší nás, že mladšia generácia má rada dedičstvo svojich predkov a s hrdosťou prezentuje krásu našich krojov.