Medzinárodný deň lesov 1

Tento významný deň si žiaci 6.B na hodinách Fenoménov sveta pripomenuli kreatívnym spôsobom; venovali sa aktivite z výzvy Papierové trampoty z projektu Zatoč s odpadom. Diskutovali sme o certifikovaných ekologických značkách, ktoré môžeme nájsť na rôznych výrobkoch napr. z dreva alebo papiera. Úlohou žiakov bolo vytvoriť vlastnú „Lesoznačku“, ktorá by charakterizovala význam a ochranu lesa.

Obrázok 1 z 8