Biodiverzita

V mesiaci marec sa na našej škole konal workshop Biodiverzita pre žiakov Programu APROGEN 2. stupeň a žiakov 6.B, 7.B. Vzdelávať v téme biodiverzity hmyzu prišli pracovníčky ZIPCEM (Združenie Informačných a poradenských centier mladých). Cez spoločné aktivity si žiaci zopakovali základné pojmy, význam a užitočnosť hmyzu; čo ohrozuje hmyz, čo môžeme urobiť pre jeho záchranu a ako prilákať hmyz do záhrad. Diskutovalo sa aj o globálnom otepľovaní, topení ľadovcov, nedostatku vody a o dôležitosti šetrenia s vodou. Žiaci dostali darček- hmyzí domček, ktorý bude súčasťou nášho areálu. Tešíme sa na jeho nových obyvateľov.