Pohybové aktivity

Pohyb je nesmierne dôležitý, tak sme si pre deti pripravili zábavné športovo-pohybové hry. Deti sa vybláznili, zahrali, zasúťažili. Bavilo to všetkých a radi si to znovu zopakujeme.

Vychovávateľky ŠKD