Vlastivedná exkurzia v Kremnici

Slnečný úvod jari patril tentokrát vlastivednej exkurzii v Kremnici. Žiaci prvého až štvrtého ročníka tried Aprogen navštívili toto krásne mesto, aby lepšie spoznali jeho zlatú minulosť. V múzeu mincí a medailí  sme si z úst lektorky vypočuli pútavé rozprávanie historických súvislostí spätými s rozvojom baníctva na tomto území. Okrem prehliadky výnimočných exponátov v interiéri múzea sme sa po čase vybavení prilbami a svetielkami ocitli v podzemí, aby sme si prezreli jeho banskú expozíciu. Po krátkom presune námestím nám svoje dvere otvorila najstaršia mincovňa na svete. Za 700 rokov jej nepretržitej  činnosti  prešla mincovňa niekoľkými vývojovými technologickými postupmi razenia mincí na strojoch, ktoré sme v starej raziarni mohli obdivovať. Následne sme nadšene sledovali aktuálnu dynamiku razenia mincí, ktoré v súčasnosti prebieha na najmodernejších strojoch.

Monika Malotová

Obrázok 1 z 15