Tancuj v rytme

Pohyb a tanec je neoddeliteľnou súčasťou života. Tanec rozvíja koordináciu pohybov, kontrolu tela a estetické cítenie povzbudzuje dobré držanie tela. V ŠKD sme si pre deti pripravili spoločnú akciu: tancuj v rytme, kde sa naučili tanečné kroky a všetci spoločne sme si zatancovali. Potom bola voľná zábava a nechýbala sladká odmena.

Vychovávateľky ŠKD