Škola v prírode – Sebechleby

Od 12.6. do 16.6.2023 sa žiaci 5.A / C a 6.A /B zúčastnili v RS Mladá Hora Sebechleby pobytu, na ktorý určite nezabudnú.

V dopoludňajších hodinách prebiehalo vyučovanie formou hier a zábavy. Deti si každý deň zapísali denníkovou formou zážitky z predchádzajúceho dňa. Maľovali okolie, spoznávali flóru a faunu okolia, rozprávali sa v angličtine.

Popoludní prebiehal animačný program – deti súťažili, pracovali v krúžkoch, tancovali na diskotéke. Za úspechy dostávali tzv. aligáče – peniaze, za ktoré si mohli potom kúpiť nejakú sladkosť alebo zážitok.

Samozrejme, nechýbalo večerné opekanie a aj nočná hra.

Boli tiež motivovaní udržiavať poriadok bodovaním izieb. Na konci pobytu boli vyhodnotení tí najlepší.

Žiaci si v horskom prostredí upevnili svoje zdravie, rozvíjali telesnú zdatnosť, upevňovali sociálne vzťahy nielen na úrovni triednych kolektívov, ale aj medzi ostatnými triedami a ročníkmi. Upevnili si pozitívny vzťah k prírode, k telovýchovným a kultúrnym tradíciám.

Žiakom sa pobyt v škole v prírode veľmi páčil, užili si krásne počasie v nádhernej prírode Štiavnických vrchov, spoločenské, pohybové i poznávacie aktivity.

Mgr. Lenka Krajčíková