Slávik Slovenska

Slávik Slovenska je celoslovenská spevácka súťaž detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne. Aj tento rok sa na našej škole uskutočnilo školské kolo I. – III. kategórie tejto súťaže s nasledovnými výsledkami:
I. kategória:

        1. miesto – Anuška Cibulková
           2. miesto – Žofka Severová
           2. miesto – Natália Líšková
           3. miesto – Dorotka Ivanková
           3. miesto – Mia Chmelková

Keďže I. kategória bola veľmi silná, preto sme udelili dve druhé a dve tretia miesta.

Okresné kolo sa konalo 2. 5. 2024 v CVČ v Prievidzi, ktorého sa zúčastnili žiaci Anuška Cibulková (2.A) za I. kategóriu a Tamara Moldová (8.B) za III. kategóriu.
Pochváliť by som chcela aj Jakuba Lavuša z 8.C triedy, ktorý urobil dievčatám hudobný sprievod na harmonike.

Zapísala Mgr. Jarmila Repiská