TRÓJA

Predstavenie s týmto názvom si mohli žiaci našej školy pozrieť v Nitre v Divadle Karola Spišáka.
26.1.2024 bol krásny, slnečný deň, ktorý bol ako stvorený na umelecký zážitok.
Takým naozaj dvojhodinové predstavenie bolo. Preniesli sme sa do starovekého Grécka. Objaviteľ Tróje Henrich Schlieman s manželkou nám vyrozprávali príbeh lásky, ale aj zrady, sklamania, nenávisti, ktorý skončil úplným zničením mesta.
Inscenácia bola očarujúca a odniesli sme si nielen umelecký zážitok, ale aj veľa nových informácií o histórii vojny, ktorá vstúpila vďaka Homérovi do dejín.

Lenka Krajčíková

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fphoto.php%3Ffbid%3D821766156048202%26set%3Da.622353239322829%26type%3D3%26locale%3Dsk_SK&psig=AOvVaw1-lN-oS-t1Wj1banBaJt8N&ust=1706689821820000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBIQjhxqFwoTCOD8qpfZhIQDFQAAAAAdAAAAABAD