Komunikácia a rešpekt

Netradičným spôsobom sme si priblížili ako komunikovať medzi sebou a rešpektovať sa navzájom. Na začiatku hodiny deviataci a ôsmaci skupiny Fenomény sveta sa zaoberali orientáciou v lese. Na čo si treba dávať pozor, na čo treba upriamiť pozornosť, čo si treba všímať v lese. V tejto časti boli žiaci zorientovaní. Následne sa žiaci rozdelili do náhodných skupín. Boli oboznámení s modelovou situáciou – tak ako vytvorili skupiny, sa stratia v lese a ich úlohou je premýšľať, diskutovať, čím disponujú, čo vedia, aké sú ich silne stránky, vďaka, ktorým by prežili –žiaci uviedli, že vedia založiť oheň, sú praktickí, majú dobrú orientáciu, tvorivosť, fyzickú zdatnosť, vedia spolupracovať, pozitívne myslenie, humor, vedomosti o jedlých rastlinách. Navzájom sa počúvali, dopĺňali, prejavovali si rešpekt a celkom dobre sa popritom zasmiali. Druhou časťou bolo poukázať na slabé stránky žiakov z inej skupiny. Prečo by táto skupina podľa nich zlyhala. Žiaci rešpektovali názor druhého, veľmi dobre niesli kritiku a na pomenovaní slabých stránok, bolo vidno, že sa naozaj poznajú.