Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec

Na našej škole je dlhoročnou tradíciou organizovať školské kolo tejto súťaže. Je to súťaž, ktorá podporuje tvorivosť, vyjadrovanie a využitie vlastnej fantázie.

Deti súťažia v dvoch kategóriách  – 4. až 6. ročník, kde si súťažiaci vylosuje úryvok a má 15 minút na to, aby so ho zapamätal a domyslel záver.
Na 1. mieste skončila Tamara Volárová zo 6.A
Na 2. mieste Imane Wahid z 5. B
Na 3. mieste Aneta Poliaková zo 4. B.

Druhá kategória  – žiaci 7. – 9. ročníka. Propozície hovoria, že si žiak vylosuje tému a počas 15 – minútovej prípravy vymyslí príbeh.
Na 1. mieste sa umiestnila Sara Beňovičová z  8.A
Na 2. mieste Karolína Kravecová z 9.A
Na 3. mieste Alexandra Ďurinová z 8.C.

 Víťazom budeme 26.3.2024 držať palce na okresnom kole.

Lenka Krajčíková