Talentmánia

Každé dieťa je šikovné, v niečom výnimočné a nie je to inak ani v našej ŠKD. Na našej spoločnej akcii sme videli mnoho krásnych vystúpení- tancov, piesní, hry na hudobný nástroj, balet, parkur a mnoho iného. Akcia bola skvelá, deti sa zabavili, podporili, povzbudzovali.

               Vychovávateľky ŠKD