Výlet za poznaním

O tom, že za poznaním netreba ísť ďaleko, sa presvedčila veľká časť žiakov 1. stupňa našej školy, ktorí navštívili Valaskú Belú. Urobili tak aj triedy programu Aprogen, ktorí sa naviac zastavili aj v malej dedinke Máčov. Náš región ponúka zaujímavosti, na ktoré môžeme byť právom hrdí.

V „Sklárskom sne“ sme spoznali postup výroby sklených nádob a vyskúšali sme si prácu sklára, v tkáčskej dielni všetky deti utkali kúsok koberca na naozajstných krosnách a spoznali sme beliansky kroj. V Máčove sa rozžiarili oči najmä chlapcom pri historických autách a motocykloch. Dosť sme sa čudovali, keď sme sa dozvedeli, že aj taký vtáčik ako droz mohol v minulosti skončiť na pekáči. Jednalo sa o Drozda čvikotavého, ktorého chytali aj na Máčove. V starobylom domčeku sme si predstavili ako by sa nám spalo vo vyšívaných perinách, ale najväčšia zábava bola aj tak pri naháňaní sliepok po dvore.

Tr.uč. Alena Čavojská