Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí je sviatok všetkých detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách po celom svete 1. júna. Tak ako každý rok aj teraz si pani vychovávateľky pripravili pre deti zaujímavý a zábavný deň na školskom dvore. Deti súťažili, hrali sa, skúšali svoju silu. Deň detí sme si všetci užili.

Vychovávateľky ŠKD