Dopraváčik

Bezpečnosť na ceste je veľmi dôležitá a preto sme si s deťmi pripravili akciu- dopraváčik. Naučili sme sa základné dopravné značky, kedy a ako bezpečne prechádzať cez cestu a vyskúšali sme si to i na školskom dvore. Deti sa zabavili aj sa naučili.

Vychovávateľky ŠKD