Vyčisti svoju rieku

Hneď prvý septembrový týždeň školského roku 2023/2024 si žiaci druhých a štvrtých ročníkov našej školy nasadili na ruky rukavice, zobrali do prírody odpadové vrecia a plní očakávania, čo v prírode nájdu, sa zapojili do súťaže Vyčisti svoju rieku. Súťaž bola vyhlásená organizáciou SOVVA v rámci Európskej noci výskumníkov 2023. So žiakmi 2.A a 4.B sme sa rozhodli vyčistiť okolie vodnej nádrže Kanianka. Cieľom aktivity je nielen vyčistiť vodné plochy, šíriť povedomie o význame ochrany vôd a environmentálnych problémoch súvisiacich s odpadom, ale aj vzbudiť v deťoch ambíciu stať sa aktívnymi ochranármi a zodpovednými členmi spoločnosti, ktorí si vážia a chránia naše vodné zdroje. V závere aktivity sme vytriedený odpad odvážili, vyhodnotili najčastejšie sa vyskytujúci odpad, hodnoty zapísali do súťažného protokolu a umiestnili do zberných nádob. Spoločne sme nazbierali takmer 10 kg odpadu, pričom najväčší podiel mal stavebný odpad rôzne železné tyče, rošty. Deti si uvedenú aktivitu ohromne užili, nielenže sa tešili z každej smeti, ktorú našli, ale v krásnom prostredí Kanianky strávili nádherný slnečný deň spojení jednou spoločnou myšlienkou.

PaedDr. Monika Malotová, Mgr. Katarína Letavajová