Hviezdoslavov Kubín

Po roku sme sa spolu so žiakmi stretli na slávnosti literatúry, na školskom kole Hviezdoslavovho Kubína. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, poézia a próza. Prejav detí a vzťah k literatúre sa z roka na rok zlepšuje. Tento rok bola úroveň súťaže naozaj vysoká.
Všetky zúčastnené deti sa snažili podať čo najlepší výkon, ale postúpiť do okresného kola môžu iba dvaja, po jednom z každej kategórie.
V próze sa na prvých troch miestach umiestnili:
1. miesto Mateo Ďurina
2. miesto Michaela Adámiková
3. miesto Emma Kratková
V poézii to boli žiaci:
1. miesto Tianna Caroline Kmeťková
2. miesto Lea Prostredná
3. miesto Daniela Olexová
Všetkým víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za nádherný zážitok.

Zapísala Mgr. Jarmila Repiská