Prekvap Ježiška svojím talentom

Na záver roka sme pre deti pripravili akiu- prekvap Ježiška svojím talentom, kde ukázali svoj talent na spev, tanec, prednes, šport….Deti sa zabavili, zatancovali, všetkým sa veľmi páčilo.

Vychovávateľky ŠKD