Lukáš Latinák a slovenská literatúra

12. mája 2023 bol piatok a telocvičňa na našej škole zažila zaujímavú hodinu. Nebola to však hodina telesnej výchovy, ale literatúry.

Slovenský herec Lukáš Latinák číta klasickú slovenskú literatúru a sprostredkúva zážitok, ktorý je schopný len herec.

Ponúkol iný pohľad na štúrovcov, slovenské rozprávky a spojenie so životom.

Samozrejme, nesmelo chýbať fotenie, podpisovanie a rozhovory. Ďakujeme za „ iný“ školský deň.

Lenka Krajčíková