Hodina dejepisu netradične

Dňa 9. novembra 2023 sme v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi navštívili výstavu „Ľudia a poklady lužickej kultúry“. Najprv sme si prezreli vystavené predmety a pani sprievodkyňa nám porozprávala o živote ľudí v dobe bronzovej. Videli sme, aké zbrane a keramiku ľudia používali, aké šperky nosili aj ako sa obliekali. Dozvedeli sme sa, ako sa ľudia v staroveku pochovávali. Mohli sme si poobzerať aj mapu, na ktorej boli znázornené hradiská a pohrebiská na našom území. Všetkým sa najviac páčil model opevneného hradiska a starovekého domu.

Potom sme dostali pracovné listy s otázkami, na ktoré sme hľadali odpovede, napr. „Akej remeselnej výrobe sa lužickí ľudia venovali?“, „Ako nazývame hromadné nálezy, zámerne uložené do zeme? alebo „Aké šperky boli súčasťou odevu ľudí doby bronzovej?“ Toto pátranie po odpovediach nás veľmi bavilo. Výstava, ktorú sme navštívili, bola síce malá, ale veľmi zaujímavá a poučná.

Sebastián Leporis a Marek Balážik, 6.B