Historická exkurzia – Po stopách Veľkej Moravy

Dňa 2.11. 2023 sa žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka vybrali do Nitry, aby hlbšie načreli do našej národnej histórie a dozvedeli sa viac o období Veľkej Moravy.

Prvou zastávkou bol Nitriansky hrad. Pozreli sme sa do veže, Diecézneho múzea a prezreli katedrálu.
Výklad bol bohatý a fundovaný.
V centre mesta sme navštívili Ponitrianske múzeum, kde sme sa kochali v klenotnici archeologickými nálezmi od počiatku osídľovania Slovenska.
V expozícii sme si vyskúšali poskladať vlastné meno z hlaholiky, uhádnuť rôzne slová – ako zneli v staroslovienčine a orientovať sa na mape.

Počasie bolo krásne, tak sme sa mohli prejsť po centre mesta a pekný deň bol za nami. Opäť sa vyplnilo, že lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť.

Lenka Krajčíková