Adoptuj si strom

Je výzva z kampane KlimaTYzuj sa. Každý z nás má vo svojom okolí strom, ktorý mu prirástol k srdcu. Žiaci z 5.BC a časť žiakov zo 7.B si vybrali ľubovoľný alebo konkrétny strom vo svojom okolí. Určili, aký je to druh, jeho výšku a šírku kmeňa. Adoptovali si ho a premysleli si, ako sa o neho budú starať napr. skrášlenie jeho okolia, vyzbieranie odpadu okolo stromu, odstránenie suchých vetiev, skontrolovanie, či nemá parazity, v dutine či hniezdia vtáky, v korune či sú hniezda, poškodený či je od vetra, búrky, blesku. Adoptovali si napr. Pagaštan konský, Japonskú čerešňu, Smrek obyčajný, Lipu veľkolistú v Cigli, ktorá patrí medzi 10 najstarších líp na Slovensku, Hruškovec americký, Borovicu limbu, Slivku domácu, Dub letný, Hrušku obyčajnú, Jabloň domácu „Remo“, Višňu, Marhuľu obyčajnú. V blízkosti stromov žiaci spozorovali mravce, pár hniezd a jednu dutinu starej Lipy veľkolistej obýva veverička. Poškodené boli stromy od vetra, ohňa. V blízkosti stromov vyzbierali odpad, obstrihali konáre a skontrolovali výskyt škodcov.

Obrázok 1 z 7