Deň otcov

Medzinárodný Deň otcov je sviatok oslavujúci všetkých otcov a otcovstvo, pričom zvýrazňuje vzťah otca k dieťaťu, ako aj jeho úlohu v spoločnosti. Je samozrejmosťou, že v ŠKD si deti vyrobia darček z lásky pre svojho ocka.