Tvorivosťou k umeniu

Vo februári sa žiaci 5.B a 5.C zúčastnili výstavy prác žiakov Súkromnej školy umeleckého priemyslu Topoľčany v priestoroch Galérie Regionart pri RKC v Prievidzi. Výstava obsahovala práce študentov všetkých odborov. Témy, techniky, materiály boli rôzne ako napr. kresba, maľba, grafika- klasická a počítačová, fotografia, priestorová tvorba scény, keramika. Príroda, les, voda boli súčasťou prác ako sú dôležité pre život, sú taktiež neodmysliteľnou súčasťou inšpirácie pri tvorbe.

Obrázok 1 z 5