Včely a mravce

Túto sezónu sme prikúpili 2 nové včelie domčeky. V prvých domčekoch žiaci zo 7.B skupina Fenomény sveta vymenili staré trubičky za nové papierové a trstinové. Predtým ich žiaci 8.A z jednej strany „zablatovali“, inak by ich naše Murárky rohaté neosídlili. Projekt EDUBEE pokračuje, jeho cieľom je zvýšiť povedomie žiakov o opeľovačoch, ich spôsobe života a ochrane. Samotárske včely patria k významnej skupine opeľovačov. Peľ zbierajú ochlpením na spodnej strane bruška. Hniezdia v rôznych materiáloch. Väčšina si hĺbi jednoduché diery v zemi, iné využívajú dutiny v mŕtvom dreve, prípadne v murive alebo osídľujú duté steblá. V našom domčeku ich hniezdom je trstinová alebo papierová trubička, kde oplodnená samica nosí a hromadí nektár a peľ. Ak je množstvo potravy dostatočné, nakladie jedno vajíčko a chodbu uzavrie blatom. Na ďalšiu jar sa z trubičiek „prehryzú“ nové jedince. Tento rok sa to udialo 8.4. 2024. Aktuálne majú včielky samotárky „zamurovaný“ veľký počet rúrok v starých aj nových domčekoch.

Populárnymi „kamarátmi“ žiakov našej školy je kolónia mravcov Messor barbarus, ktoré chováme vo formikáriu. Získali sme ich cez Projekt „Zaostrené na mravce“, ktorý bol podporený v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu TSK Zelená župa. Ich „domček“ bol súčasťou viacerých tried na prvom stupni. Aktuálne sú doma u žiaka 7. triedy, ktorý ich skúma ako súčasť svojej Ročníkovej práce.