Samotárske včielky

Projekt EDUBEE pokračuje. Cieľom je zvýšiť povedomie žiakov o opeľovačoch, ich spôsobe života a ochrane. Samotárske včely patria k významnej skupine opeľovačov. Náš včelí domček obýva Murárka rohatá (Osmia cornuta). Zhruba od júna minulého roku do jari tohto roku prebiehal v papierových a trstinových „zablatovaných“ trubičkách vývin nových včielok. Netrpezlivo sme čakali, kedy sa prehryzú na svet. Deň D nastal 22. marca. Nazreli sme pod krytky na domčeku a naskytol sa nám krásny pohľad na mladučkých trúdov. Samičky by sa k ním mali pridať o pár dní.