Účelové cvičenie

Dňa 16.6. sa žiaci 7. ročníka zúčastnili účelového cvičenia s príslušníkmi OS SR. Cieľom bolo naučiť žiakov zvládanie krízovej situácie cestou tímovej práce po vzore príslušníkov OS SR a predstavenie charakterových vlastností profesionálneho vojaka potrebných pre úspešnú prácu v tíme.
Žiaci súťažili v rôznych disciplínach s ďalšími prievidzskými školami. Tím triedy 7.C obsadil tretie miesto a tím 7.B obsadil prvé miesto. Naším úspešným žiakom sa akcia páčila, pričom odchádzali plný zážitkov, nových skúseností a vedomostí.

Účelové cvičenie bolo organizované v rámci koncepcie vlády SR Príprava obyvateľstva na obranu štátu v spolupráci s MŠVVaŠ.