Olympiáda v anglickom jazyku

Ako každý školský rok, aj tento sa na našej škole uskutočnil už 34. ročník postupovej súťaže Olympiáda v anglickom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 1A (5.-7. ročník) a 1B (8. a 9. ročník).
Umiestnenie najúspešnejších žiakov bolo nasledovné:

Kategória 1A:
1.miesto – Matej Košecký zo 6.A
2.miesto – Henri Drozd zo 7.A
3.miesto – Daniel Majerský zo 7.A
Kategória 1B:
1.miesto – Bianka Hatalová z 8.A
2.miesto – Jakub Veselý z 9.B
3.miesto – Barbora Babeľová z 8.A

Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť a postupujúcim prajeme veľa úspechov v januárovom okresnom kole.