Po stopách štúrovcov

31.máj 2024 bol deň, keď sme s ôsmakmi vyrazili na dejepisnú exkurziu.
Jej cieľom bolo navštíviť rodisko Ľudovíta Štúra – Uhrovec a potom stáť na miestach, kde si štúrovci dali vlastenecký sľub – na Devíne.
V Uhrovci nás privítalo pekné počasie a odborný výklad. Dozvedeli sme sa všeličo nové, čo sa v škole na hodine stihnúť nedá. Sedeli sme v triede, kde prebiehalo v 19. storočí vyučovanie a kde sedel samotný Ľudovít Štúr.
Mali sme možnosť vidieť veľa exponátov a nasať atmosféru starých čias, ktoré formovali našich národných hrdinov.
Naša cesta pokračovala do Bratislavy na hrad Devín. Tam už pršalo, ale to nám nebránilo, aby sme prešli celý areál a opäť si pripomenuli pod pamätnou tabuľou hlavný životný cieľ našich štúrovcov.
Svoj život zasvätiť boju za slobodu, národné práva, jazyk a sebaurčenie.
Heslo: „Radšej raz vidieť, ako stokrát počuť“ sa opäť naplnilo.

Lenka Krajčíková

Obrázok 1 z 2