Žonglér

Na záver roka, sme pre deti pripravili zážitkový, zábavný a interaktívny program s pánom žonglérom. Nebol u nás prvý krát a u detí má vždy veľký úspech. Inak tomu nebolo ani tento rok, deti sa zabavili a verím, že si deň užili.

Vychovávateľky ŠKD