Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

15. februára 2024 sa na našej škole konalo školské kolo druhej (žiaci 5. – 6. roč.) a tretej (žiaci 7. – 9.  roč.) kategórie najstaršej recitačnej súťaže na Slovensku Hviezdoslavov Kubín. Žiaci súťažili v prednese poézie a prózy. Členkami poroty boli Mgr.  K. Rosinová, Mgr. L. Krajčíková a Mgr. J. Hánová.

II. kategória – poézia:

1. miesto: nebolo udelené
2. miesto: Sabina Trelová, 6.A
3. miesto: Slavomíra Lipovská, 6.B

II. kategória – próza:

1. miesto: Michaela Pániková, 5.A
2. miesto: Kristína Šušelová, 6.A
3. miesto: Jakub Kubásek, 5.B

III. kategória – poézia:

1. miesto: Sara Beňovičová, 8.A
2. miesto Nina Kohajdová, 8.C
3. miesto: Jana Lipovská,  8.B

III. kategória – próza:

1. miesto: Karolína Kravecová,  9.A
2. miesto: Riana Ďurinová, 7.A
3. miesto: Tamara Moldová,  8.B

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme. Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvom mieste v obidvoch kategóriách, postupujú do okresného kola. Držíme im palce, aby nás v ňom úspešne reprezentovali. Taktiež držíme palce Samuelovi Pánikovi z 8.A triedy, ktorý minulý rok postúpil až do krajského kola, a preto tento rok získal priamy postup do okresného kola.

Mgr. Katarína Rosinová

II. kategória - poézia

Obrázok 1 z 4