Marec mesiac knihy

Počas marca sme sa v ŠKD venovali knihám a spisovateľom. Deti sa stali ilustrátormi i spisovateľmi, vyrobili si krásne záložky do kníh. Doniesli svoje obľúbené knižky, z ktorých si navzájom čítali. Veľa sa dozvedeli a možno je medzi nimi budúci spisovateľ.

vychovávateľky ŠKD