Šaliansky Maťko

Každoročne sa na našej škole uskutočňuje súťaž Šaliansky Maťko. Je to súťaž v prednese povestí.
Ale ako vlastne vznikla táto tradícia? Už zo samotného názvu vyplýva, že vznikla v mestečku Šaľa, na juhu Slovenska. Súťaž existuje od roku 1991 a práve v deň súťaže bolo Mateja, tak preto Maťko.

Súťaž dostala názov podľa miesta a dátumu jej konania. Mali by sme však aj vedieť, že v tomto mestečku pred mnohými rokmi žil spisovateľ Jozef Cíger Hronský.
U nás na škole dňa 11.12. prebehlo školské kolo Šalianskeho Maťka (1.-3. ročník) – 1. stupeň. Prednes povestí sa deťom naozaj vydaril, ale miesta sú len tri. Nakoniec sa porota rozhodla na nasledovnom poradí.

1. miesto: Mia Chmelková – 2.C
2. miesto: Michaela Adamíková – 2.A
3. miesto: Stela Vicanová – 2.B

Gratulujeme všetkým a víťazke želáme veľa úspechov v okresnom kole.

Zapísala Mgr. Repiská Jarmila