Braillov deň

4.1. je svetový deň Braillovho písma. Každoročne si ho pripomíname na počesť Louisa Brailla (1809 – 1852), autora systému na písanie a čítanie používaného miliónmi nevidiacich a slabozrakých ľudí na celom svete. Prináša príležitosť na zvýšenie povedomia nielen o problémoch ľudí so zrakovým postihnutím a o možnostiach ich riešenia, ale predovšetkým o dôležitosti vytvárať diela v Braillovom písme a poskytovať rovnaké príležitosti čítať a vzdelávať sa aj pre nevidiacich či slabozrakých. So žiakmi z ŠKD sme sa venovali Braillovmu písmu – čítanie pomocou rúk, rozprávali sme sa o nevidiacich ľuďoch a o tom, ako sa im ťažko orientuje v priestore.  Ďalšiu aktivitu sme realizovali na koberci so zaviazanými očami. Jej cieľom bolo spoznať vybraného žiaka iba podľa hmatu – dotýkať sa jeho tváre. Každý žiak si aktivitu vyskúšal a veľmi sa mu páčila.

Vychovávateľky ŠKD